Verze programu VESMAT 8

Verze 1605 /květen 2016/
(17 584 otázek a příkladů)

1 Třída

POČÍTÁNÍ (667)
SLOVNÍ ÚLOHY (36)
ČTENÍ (471)
ČTENÍ 2 (231)
ČTENÍ 3 (10)

Anglický jazyk

Přítomný čas průběhový (11)
Různé (10)

Chemie

Prvky (400)

Dějepis

Pravěk (82)

Fyzika

Elektrický proud (156)
Hustota (132)
Jaderná energie (130)
Pohyb a rychlost (158)
Práce a výkon (133)
Síla (101)
Tlak (241)
Tlak v kapalině (259)
Vlastnosti kapalin (213)
Vlastnosti plynů (6)

Fyzika 2

Bezpečné zacházení (60)
Elektromagnetické jevy (292)
Elektromagnetické vlny a záření (40)
Elektrostatika (10)
Jaderná energie (250)
Střídavý proud (230)
Světelné jevy (210)
Vedení proudu v kapalinách a plynech (30)
Vedení proudu v polovodičích (260)
Země a Vesmír (240)
Zvukové jevy (10)

Informatika

Klávesnice (83)

Matematika 3

Násobilka (600)
Počítáme do 1000 (625)

Matematika 6

Desetinná čísla (487)
Desetinná čísla 2 (735)
Desetinná čísla 3 SLOVNÍ ÚLOHY (139)
Dělitelnost (244)
Kvádr a krychle (295)
Přirozená čísla (287)
Zlomky (146)
Úhel (110)
Čtverec a obdélník (60)

Matematika 7

Celá čísla (599)
Hranoly (14)
Poměr měřítko (455)
Procenta (253)
Racionální čísla (258)
Racionální čísla 2 (144)
Zlomky (487)
Zlomky 1 (501)
Zlomky 2 (265)
Zlomky a desetinná čísla (185)
Zlomky a smíšená čísla (75)
Zlomky slovní úlohy (311)
Úměra úměrnost trojčlenka (182)
Čtyřúhelníky (216)
Číselné osy (70)


Matematika 8

Druhá mocnina (232)
Jednočlen a mnohočlen (679)
Jednočlen a mnohočlen 2 (540)
Kružnice a kruh (38)
Lineární rovnice (405)
Opakování (155)
Pythagorova věta (99)
Vyšší mocniny (210)
Válec (77)
Výraz (283)
Výraz s proměnnou (228)

Převádění jednotek

Délka (250)
Objem (350)
Plocha (200)
Různé veličiny (493)

Přírodopis

Léčivé rostliny (200)

Zeměpis

Evropa (240)

CELKEM: 17 584
Verze 1603 /březen 2016/
(14447 otázek a příkladů)

1 Třída

POČÍTÁNÍ (667)
ČTENÍ (471)
ČTENÍ 2 (231)

Anglický jazyk

Přítomný čas průběhový (11)
Různé (10)

Chemie

Prvky (400)

Dějepis

Pravěk (82)

Fyzika

Elektrický proud (188)
Hustota (132)
Jaderná energie (130)
Pohyb a rychlost (158)
Práce a výkon (133)
Síla (101)
Tlak (241)
Tlak v kapalině (259)
Vlastnosti kapalin (99)
Vlastnosti plynů (6)

Fyzika 2

Bezpečné zacházení (60)
Elektromagnetické jevy (292)
Elektromagnetické vlny a záření (40)
Střídavý proud (230)
Světelné jevy (50)
Vedení proudu v kapalinách a plynech (30)
Vedení proudu v polovodičích (260)

Informatika

Klávesnice (83)

Matematika 6

Desetinná čísla (487)
Desetinná čísla 2 (735)
Desetinná čísla 3 SLOVNÍ ÚLOHY (139)
Dělitelnost (244)
Kvádr a krychle (295)
Přirozená čísla (287)
Zlomky (146)
Úhel (110)
Čtverec a obdélník (60)

Matematika 7

Celá čísla (599)
Hranoly (14)
Poměr měřítko (455)
Procenta (253)
Racionální čísla (258)
Racionální čísla 2 (144)
Zlomky (487)
Zlomky 1 (501)
Zlomky 2 (265)
Zlomky a desetinná čísla (185)
Zlomky a smíšená čísla (75)
Zlomky slovní úlohy (311)
Úměra úměrnost trojčlenka (182)
Číselné osy (70)

Matematika 8

Druhá mocnina (232)
Jednočlen a mnohočlen (679)
Jednočlen a mnohočlen 2 (540)
Kružnice a kruh (38)
Opakování (155)
Pythagorova věta (99)
Vyšší mocniny (210)
Válec (77)
Výraz (283)
Výraz s proměnnou (228)

Převádění jednotek

Délka (250)
Objem (350)
Plocha (200)

Přírodopis

Léčivé rostliny (200)

Zeměpis

Evropa (240)

CELKEM: 14447


Verze 1601 /leden 2016/
(9407 otázek a příkladů)

Anglický jazyk

Přítomný čas průběhový (11)
Různé (10)

Dějepis

Pravěk (82)

Fyzika

Elektrický proud (188)
Hustota (132)
Jaderná energie (130)
Pohyb a rychlost (158)
Práce a výkon (133)
Síla (101)
Vlastnosti kapalin (99)
Vlastnosti plynů (6)

Fyzika 2

Bezpečné zacházení (20)
Elektromagnetické jevy (292)
Střídavý proud (230)
Vedení proudu v kapalinách a plynech (30)
Vedení proudu v polovodičích (180)

Informatika

Klávesnice (83)

Matematika 6

Desetinná čísla (487)
Desetinná čísla 2 (735)
Desetinná čísla 3 SLOVNÍ ÚLOHY (139)
Dělitelnost (244)
Kvádr a krychle (295)
Přirozená čísla (287)
Zlomky (146)
Úhel (50)
Čtverec a obdélník (60)

Matematika 7

Celá čísla (599)
Hranoly (14)
Poměr měřítko (455)
Procenta (253)
Zlomky (487)
Zlomky 1 (501)
Zlomky 2 (265)
Zlomky a desetinná čísla (185)
Zlomky a smíšená čísla (75)
Zlomky slovní úlohy (311)
Úměra úměrnost trojčlenka (182)
Číselné osy (70)

Matematika 8

Druhá mocnina (232)
Kružnice a kruh (16)
Opakování (155)
Pythagorova věta (99)
Vyšší mocniny (180)

Převádění jednotek

Délka (250)
Objem (350)
Plocha (200)

Přírodopis

Léčivé rostliny (200)


CELKEM: 9407


Verze 1509 /září 2015/
(5351 otázek a příkladů)

Dějepis

Pravěk (36)

Fyzika

Elektrický proud (188)
Hustota (132)
Jaderná energie (130)
Pohyb a rychlost (92)
Vlastnosti kapalin (99)
Vlastnosti plynů (6)

Informatika

Klávesnice (83)

Matematika 6

Desetinná čísla (487)
Desetinná čísla 2 (735)
Desetinná čísla 3 SLOVNÍ ÚLOHY (139)
Dělitelnost (177)
Kvádr a krychle (295)
Přirozená čísla (250)

Matematika 7

Celá čísla (471)
Poměr měřítko (455)
Procenta (253)
Úměra úměrnost trojčlenka (182)

Matematika 8

Opakování (141)

Převádění jednotek

Délka (250)
Objem (350)
Plocha (200)

Přírodopis

Léčivé rostliny (200)

CELKEM: 5351


Verze neoznačená /srpen 2015/
(4467 otázek a příkladů)

Dějepis

Pravěk (36)

Fyzika

Elektrický proud (188)
Hustota (132)
Jaderná energie (130)
Vlastnosti kapalin (99)
Vlastnosti plynů (6)

Matematika 6

Desetinná čísla (487)
Desetinná čísla 2 (735)
Desetinná čísla 3 SLOVNÍ ÚLOHY (119)
Kvádr a krychle (295)

Matematika 7

Celá čísla (350)
Poměr měřítko (455)
Procenta (253)
Úměra úměrnost trojčlenka (182)

Převádění jednotek

Délka (250)
Objem (350)
Plocha (200)

Přírodopis

Léčivé rostliny (200)

CELKEM: 4467


Přeji Vám hezký den
Ladislav Kořan

Zpět na hlavní stránku